Oudercommissie

Sinds begin 1997 is er een ouderraad actief voor de Stichting Popeye.
Met de invoering van de Wet Kinderopvang is de naam ouderraad veranderd in oudercommissie.
Per locatie is er een oudercommissie, deze bestaat uit twee tot drie ouders van kinderen.
De oudercommissie vertegenwoordigt de belangen van ouders wat betreft beleidszaken en heeft hierover regelmatig contact met de directeur.

Gemiddeld 6 keer per jaar vergaderen de oudercommissies van de 6 locaties gezamenlijk op het hoofdkantoor aan de Marijkestraat met de directeur & leidinggevende van Popeye.

De oudercommissies wisselen vragen en/of opmerkingen uit en geven, op verzoek van Popeye dan wel uit eigen beweging, advies.

Als er zaken specifiek van belang zijn voor een locatie dan wordt er een aparte vergadering afgesproken.

Oudercommissie
BSO Popeye - Oudercommissie

Aanmelden

Wat leuk dat je interesse hebt in BSO Popeye. We zouden het leuk vinden om jou en je kind binnenkort te verwelkomen op een van onze locaties.

Wil je eerst komen kijken?
Dat kan natuurlijk altijd. Je bent van harte welkom om op een van onze locaties een kijkje te komen nemen.
Bel met onze planningsafdeling voor een afspraak via 020-699 40 65.

BSO Popeye - Aanmelden
BSO Popeye